Povraćaj sredstava i reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 69 655 777 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu suveniri2020@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 69 655 777 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu suveniri2020@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Dr Nedeljka Ercegovca 54/5, 11080 Beograd-Zemun.

 

Podaci o firmi Explore Balkans doo

Adresa: Dr Nedeljka Ercegovca 54/5, 11080 Beograd-Zemun

Tel. +381 69 655 777

Broj računa: 265-6180310001048-23

Matični broj: 21569992

PIB: 111918615

Šifra delatnosti: 7912

E-mail: suveniri2020@gmail.com